THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
Tải game
Các thành phần phần mềm bổ sung có thể được yêu cầu để chạy trò chơi trên máy tính của bạn.
Microsoft .NET Framework 4 Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributables
Nếu bạn gặp sự cố với trò chơi, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt các trình điều khiển mới nhất. Các liên kết sau sẽ giúp bạn cập nhật trình điều khiển của mình.
Loading...