THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
arrow

Hướng dẫn kế thừa cấp độ vật phẩm

Xin chào anh em,

Để giải quyết vấn đề khi bạn có một vật phẩm cấp cao hơn, nhiều dòng hơn mà đồ đang sử dụng được ép ở cấp cao, bạn muốn chuyển level đã ép ở vật phẩm đang có sang vật phẩm mới. Tránh việc tốn kém phải đập lại level cho đồ mới và đồ cũ bán cũng mất giá mà để cũng không dùng.

Ok không lan man, nói tóm lại chức năng này là chuyển level của 1 vật phẩm sang 1 vật phẩm khác.

Yêu cầu:

- 2 vật phẩm phải cùng loại

- Vật phẩm chuyển phải có level lớn hơn bằng 10 (+10 trở lên)

- Tốn coin để chuyển (Mỗi level vật phẩm sẽ có giá khác nhau)

 

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn "Chức năng tài khoản"

Bước 3: Chọn "Kế thưa cấp độ item"

 

Bước 4: Chọn vật phẩm kế thừa (Vật phẩm gốc cấp +10 trở lên)

 

Bước 5: Chọn vật phẩm đích (Vật phẩm sẽ kế thừa level)

 

Bước 6: Nhấn kế thừa

 

Bước 7: Hoàn thành

 

Video hướng dẫn chị tiết:

 

Chú ý:

-Vật phẩm gốc sẽ về level +0

-Vật phẩm đich sẽ kế thừa level của vật phẩm gốc

 

Đăng 31/07/2020 Bởi Admin
Loading...