THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
arrow

Hướng dẫn mua, bán vật phẩm coin

Xin chào anh em,

Mucc xin giới thiệu chức năng hoàn toàn mới giúp anh em kiếm coin một cách dễ dàng trên chợ online. Anh em có thể bán các vật phẩm kiếm được trong quá trình chơi game thu thập được để có thể nhận được coin.

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Click "Chức năng tài khoản"

 

Bước 3: Click "Thông tin hòm đồ"

 

Bước 4: Chọn vật phẩm cần bán trong hồm đồ tiếp tục click "Đăng bán"

 

Bước 5: Nhập giá

 

Bước 6: Nhấn "Đăng bán" để hoàn tất

 

Hướng dẫn chi tiết bán vật phẩm bằng video:

 

Hướng dẫn mua vật phẩm:

Lưu ý:

-Tài khoản phải thoát game trước khi đăng bán

-Để kiểm tra các vật phẩm đang bài bán các các bạn nhấn "Vật phẩm đang bài bán".

-Vật phẩm đăng bán phải được đặt trong hòm đồ

Đăng 31/07/2020 Bởi Admin
Loading...